Μπροσούρα: «Από την ανοιχτή λαϊκή συνέλευση Ελληνικού Αργυρούπολης ως την Yπόγεια Σήραγγα» πώς μια συνέλευση γειτονιάς έγινε ταξική συλλογικότητα.


 

Κατεβάστε εδώ το pdf.

Η Δημιουργία της Ανοιχτής Λαϊκής Συνέλευσης Ελλληνικού-Αργυρούπολης

Το 2011 σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημιουργία της Λαϊκής Συνέλευσης της πλατείας Συντάγματος δημιουργήθηκε η Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση Ελληνικού Αργυρούπολης (ΑΛΣΕΑ). Μετά από τρία χρόνια αυτοοργανωμένης δράσης αποφασίσαμε να διακόψουμε τη λειτουργία της συνέλευσης ως συνέλευσης κατοίκων. Αποφασίσαμε να παρεμβαίνουμε συλλογικά από εδώ και στο εξής, ως πολιτική συλλογικότητα με ταξικό περιεχόμενο.

 

 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for French -> English (USA)…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for French -> English (USA)…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for French -> English (USA)…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for French -> English (USA)…
  • Create a new wordlist…
 • Copy

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *