Από την ανοιχτή λαϊκή συνέλευση Ελληνικού Αργυρούπολης ως την Yπόγεια Σήραγγα


Untitled

εδώ σε pdf

 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Το 2011 σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημιουργία της Λαϊκής Συνέλευσης της πλατείας Συντάγματος δημιουργήθηκε η Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση Ελληνικού Αργυρούπολης (ΑΛΣΕΑ). Μετά από τρία χρόνια αυτοοργανωμένης δράσης αποφασίσαμε να διακόψουμε τη λειτουργία της συνέλευσης ως συνέλευσης κατοίκων. Αποφασίσαμε να παρεμβαίνουμε συλλογικά από εδώ και στο εξής, ως πολιτική συλλογικότητα με ταξικό περιεχόμενο.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *